Tag Progresif

Melissa Woo

Melissa Woo Media and Production Coordinator Acting Loyalty and Rewards Manager +673 811 3618 lisa.woo@progresif.com www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact

Yazdi Yahya

Yazdi Yahya Chief Operations Officer +673 877 3808 yazdi.yahya@progresif.com linkedin.com/in/yazdiyahya www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact

Rashid Najeeb

Rashid Najeeb Chief Financial Officer +673 899 6761 najeeb.rashid@progresif.com linkedin.com/in/rashid-najeeb-6a239132/ www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact

Nurul Haniah Jaafar

Nurul Haniah Jaafar Chief Executive Officer +673 816 1833 nurul.jaafar@progresif.com linkedin.com/in/nurul-haniah-jaafar-615110138/ www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact

Junaidi Bahrum

Junaidi Bahrum Chief Sales Officer +673 877 1297 junaidi.bahrum@progresif.com linkedin.com/in/junaidi-bahrum-aa557a32/ www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact

Johan Johar

Johan Johar Chief Corporate Strategy Officer at Progresif +673 875 0074 johan.johar@progresif.com linkedin.com/in/johanjohar/ www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact

Hakeem Basir

Hakeem Basir Chief Administration Officer +673 822 2933 hakeem.basir@progresif.com linkedin.com/in/hakeem-basir-4006655a/ www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact

Adi Basri

Adi Basri Chief Commercial & Innovation Officer +673 878 2970 adi.basri@progresif.com linkedin.com/in/adi-basri/ www.progresif.com Unit 1-5, Block A & B, Spg 137-65 Kg Kiarong, Jln Pasar Baharu Gadong, Bandar Seri Begawan BE1318, Brunei Darussalam Save Contact